Zimowisko w Kodniu – 2020

Zimowisko w Kodniu jest już niestety wspomnieniem. Ale jakim….? Poczytajcie i pooglądajcie, co tam się działo 🥰:
Czas ferii zimowych dla uczniów to odpoczynek od nauki oraz wzmocnienie sił duchowych i fizycznych. Od dwóch miesięcy dzieci, które uczą Siostry Sercanki pracujące jako katechetki przy parafii Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej ,pytały: „Czy w tym roku w ferie też możemy pojechać do Sióstr Sercanek w Kodniu ?” Charyzmatem naszego Zgromadzenia jest praca opiekuńczo-wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, dlatego S. Teresa Olszewska i S. Teresa Kłak z wielką radością rozpoczęły organizowanie wyjazdu. Kandydatów na wyjazd od 10.01. do 16.01.2020r. było bardzo dużo ale Siostry mogły przyjąć tylko 28 dzieci. Realizując tegoroczny program duszpasterski -„Eucharystia daje życie” prowadzono z dziećmi spotkania w czasie których pogłębiono rozumienie wyznaczonego hasła liturgicznego. Dzieci uczyniły to poprzez: rozważanie tekstów Pisma św., wykonane prace plastyczne na temat „Jak ja uczestniczę we Mszy św. Każdego dnia dzieci uczestniczyły we wspólnej modlitwie porannej, odmawiały codziennie jedną cześć różańca do której rozważania, intencje przygotowywały dzieci. W godzinie miłosierdzia Bożego spotykaliśmy się w kaplicy odmawiając wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Dzieci bardzo chętnie pełniły powierzone im dyżury. Każdego dnia był też czas na naukę różnych piosenek religijnych, a w wieczory pogodne odbywały się dyskoteki i zabawy integracyjne. Ten wspólny Boży czas minął dzieciom bardzo szybko. Niektóre z nich mówiły : „Czuje się tu jak w domu. Ja tu zostaję i nie wyjeżdżam . Jest tu mi bardzo dobrze „. W czasie podróży dzieci już pytały ,kiedy będą mogły znów pojechać do Sióstr Sercanek w Kodniu, a rodzice przy odbiorze dzieci okazywali ogromna wdzięczność za godnie i owocnie spędzony czas ich dzieci .