Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz – wg Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to osoba, która dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Kto może zostać wolontariuszem? – Każdy, kto:

– lubi i chce udzielać się społecznie,

– lubi pracować z ludźmi i dla ludzi,

– chce się rozwijać, zdobywać nowe doświadczenie i umiejętności,

– chce podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem życiowym i umiejętnościami,

– chce pożytecznie i twórczo wykorzystać swój wolny czas,

– chce mieć wpływ na funkcjonowanie i rozwój lokalnych działań w swoim środowisku,

– ma więcej niż 14 a mniej niż 100 lat 

Jakie zadania czekają na wolontariuszy?

Bardzo różnorodne. Fundacja potrzebuje wsparcia i pomocy w przygotowaniu, organizacji i przeprowadzeniu różnych wydarzeń i akcji. A co konkretnie:

> Aktywny udział w masowych imprezach miejskich o charakterze religijnym, tam gdzie są placówki Sióstr Sercanek (funkcja porządkowych, sprawowanie opieki nad dziećmi…),

> wytwarzanie rękodzieła na różne kiermasze (szycie, malowanie, klejenie, składanie, pakowanie, nowe pomysły itp.) ?‍? ?,

> Rodzinny Rajd Rowerowy ?‍♂️?‍♀️?‍♀️ – pomoc w zakresie przygotowania logistyki przedsięwzięcia (przygotowanie trasy, pakietu startowego, sprawy formalne typu pozwolenia, zgłoszenia, asekuracja podczas trasy przejazdu…),

> organizacja czasu wolnego dla dzieci podczas wydarzeń prowadzonych w ferie lub wakacje ⛹️‍♂️?️‍♂️?‍♂️ ,

> Przygotowanie placu zabaw dla dzieci w siedzibie fundacji czyli na Bogudzięce ?‍??‍?

> i wiele innych?️‍♀️.

Wolontariat – strata czy korzyść?

Wolontariusz dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażując się w pracę na rzecz Fundacji, nie tylko daje coś z siebie i od siebie, ale też otrzymuje coś w zamian. Największą wartością i korzyścią aktywności woluntarystycznej to satysfakcja i świadomość czynienia dobra. Wszyscy doskonale wiemy, że DOBRO WRACA.

Włączenie się w wolontariat to włączenie się w grupę osób ?‍?‍?‍?  o podobnych wartościach i celach, od których sami możemy zaczerpnąć wiele dobra i posiąść nowe umiejętności. Dla ludzi młodych (uczniów, studentów) wolontariat jest pewną szkołą życia, uczenia się współpracy z innymi, pogłębiania wiedzy, nabywania doświadczeń życiowych, twórczego zagospodarowywania własnych zasobów osobowościowych, intelektualnych, duchowych. Każdy młody wolontariusz będzie mógł brać udział w dofinansowywanych lub całkowicie darmowych szkoleniach, kursach, warsztatach. 

Dla ludzi dorosłych w tzw. sile wieku wolontariat to okazja to aktywnego i realnego wpływania na rozwój środowiska i społeczeństwa, w którym żyjemy, mieszkamy i pracujemy. 
Dla seniorów natomiast jest to dobry pretekst do wyjścia z domu, odejścia od telewizora, pielęgnowania kontaktów i relacji międzyludzkich, a przede wszystkim lekarstwo na samotność. Każdy chce czuć się potrzebny, a tę potrzebę może najpełniej zrealizować w czynieniu dobra.

Niepodważalnym atutem udziału w wolontariacie są duchowe korzyści: Raz w miesiącu (każdego 28 dnia m-ca) w parafii pw. Św. Pawła Apostoła w Drawsku Pomorskim jest odprawiana Msza św ?? w intencji dobroczyńców i wolontariuszy fundacji. 

WOLONTARIUSZ WIELE DAJE I WIELE OTRZYMUJE. 

Wolontariat – czyli sprawy formalne

1.Dokumentem regulującym współpracę z fundacją jest Porozumienie o współpracy; 

  1. Osoby nieletnie mogą zostać wolontariuszami tylko za zgodą swoich rodziców/prawnych opiekunów;
  2. Porozumienie o współpracy w formie pisemnej zawierane jest na rok kalendarzowy;
  3. Pisemne zaświadczenie o odbywanym wolontariacie będzie wystawiane na wniosek wolontariusza; 
  4. Prawa i obowiązki wolontariusza określa Regulamin Wolontariatu

Na stronie fundacji działa już otwarta grupa Wolontariat Serca Sercom. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do dołączania do grupy. Tam są zamieszczane informacje dotyczące spotkań i planowanych działań dla wolontariuszy. 

Włącz się w pomaganie! Pamiętaj, że DOBRO WRACA!

zrealizowane projekty z udziałem wolontariuszy:

2019

styczeń/luty  „Cool Ferie” w Nowym Mieście i w Skórcu

2018

grudzień – Akcja „Wyślij kartkę zamiast SMS’a”

grudzień – Warsztaty rękodzielnicze „Upiększyć święta Bożego Narodzenia”

czerwiec/lipiec – „Lato z Fundacją” na Bogudzięce

czerwiec – Kiermasz w Nowym Mieście na rzecz działalności Fundacji 

luty  „Cool Ferie” w Nowym Mieście

2017

grudzień – Warsztaty rękodzielnicze „Upiększyć święta Bożego Narodzenia”